News

Hjälp oss kartlägga vuxenidrotten inom SWE3 - SWE3 thumbnail

Hjälp oss kartlägga vuxenidrotten inom SWE3 - SWE3

May 23rd, 2023
SWE3 har fått stöd från Riksidrottsförbundet för att kartlägga och göra en nulägesanalys över den vuxenidrott som finns inom förbundet, det vill säga bland medlemsföreningarna. Med vuxenidrott menas v...