Valberedningens förslag - uppdaterat 20210223 - SWE3

By Malin Hamrin

Valberedningen presenterar nu sina förslag inför SAFF Förbundsmöte 2021. Mötet äger rum den 13 mars och valberedningen har tagit fram förslag till bland annat ordförande och ledamöter i Förbundsstyrelsen men även till Disciplinnämnden.

Valberedningens förslag finns i sin helhet här

Uppdaterat förslag från 20210217 finns här

Uppdaterat förslag från 20210223 finns här

För frågor kring förslaget kontakta valberedning@amerikanskfotboll.com