Valberedningens förslag - SWE3 thumbnail

Valberedningens förslag - SWE3

By Peter Nilsson

Valberedningen presenterar här sina förslag inför SWE3:s förbundsmöte 2022.

Valberedningen presenterar här sina förslag inför SWE3:s förbundsmöte 2022.

Mötet äger rum den 19 mars och valberedningen har tagit fram förslag till styrelse, disciplinnämnd, revisor samt underlag ledningsgrupp idrott.

Ändringar jämfört med tidigare version är markerade i gult.

Ledningsgrupperna utses av den nyvalda förbundsstyrelsen på det konstituerande möte som följer på förbundsmötet.

Mer information om förbundsmötet och samtliga handlingar går att ta del av här.

För frågor kring förslaget kontakta valberedning@swe3.se