2024SM-Final
FINAL
Carlstad Crusaders logo
CrusadersCC
51
Stockholm Mean Machines logo
Mean MachinesSMM
22
Utbildningar för flaggfotbollsdomare - SWE3 thumbnail

Utbildningar för flaggfotbollsdomare - SWE3

By Peter Nilsson

I Idrottens utbildningsplattform finns tre utbildningar som krävs för licensering av flaggfotbollsdomare - en grundutbildning samt ett mekanik- och regelprov.

I Idrottens utbildningsplattform finns tre utbildningar som krävs för licensering av flaggfotbollsdomare – en grundutbildning samt ett mekanik- och regelprov.

Grundutbildningen är gratis och kan därmed med fördel göras av alla i en förening. För övriga utbildningar, som har en avgift, finns det möjlighet att söka bidrag för utbildningar i Idrottens utbildningsplattform, vilket innebär att det kan gå att få tillbaka kostnaden för utbildningarna.

Utbildningen är en grundutbildning som ska göras en gång av samtliga domare inom flaggfotboll.

Grundutbildningen nås via utbildning.swe3.se/education/74

Utöver grundutbildningen finns ett mekanikprov som ska göras vart tredje år för att få licens att döma matcher. Grundutbildningen är en förutsättning för att genomföra mekanikprovet.

Mekanikutbildning nås via utbildning.swe3.se/education/76

Utöver dessa två finns ett regelprov som ska göras varje år för att få flaggfotbollslicens. Grundutbildningen är en förutsättning för att genomföra regelprovet.

Regelprovet nås via utbildning.swe3.se/education/79