2024Week 1
April 6th, 2024
Oslo Vikings logo
Vikings
-
Tyresö Royal Crowns logo
Royal Crowns
-
April 6th, 2024
Stockholm Mean Machines logo
Mean Machines
-
Örebro Black Knights logo
Black Knights
-
SWE3 Halvtid 2023 - SWE3 thumbnail

SWE3 Halvtid 2023 - SWE3

By Peter Nilsson

Förbundsstyrelsen för SWE3 ska årligen sammanställa en verksamhetsberättelse som presenteras för förbundsmötet. Då förbundets verksamhetsperiod löper över två år och förbundsmötet genomförs varje jämnt år presenteras verksamhetsberättelse för 2022 under rubriken SWE3 Halvtid.

Förbundsstyrelsen för SWE3 ska årligen sammanställa en verksamhetsberättelse som presenteras för förbundsmötet. Då förbundets verksamhetsperiod löper över två år och förbundsmötet genomförs varje jämnt år presenteras verksamhetsberättelse för 2022 under rubriken SWE3 Halvtid.

I SWE3 Halvtid 2023 ger förbundsstyrelsen en bild av hur verksamheten har fortlöpt inom förbundets fyra prioriterade områden: Ledarskap, Förening, Växa & behålla och Synlighet.

Läs SWE3 Halvtid här (PDF-fil)

Last updated: less than a minute