2024SM-Final
FINAL
Carlstad Crusaders logo
CrusadersCC
51
Stockholm Mean Machines logo
Mean MachinesSMM
22
Sök LOK-stöd senast 25 augusti - SWE3 thumbnail

Sök LOK-stöd senast 25 augusti - SWE3

By Peter Nilsson

LOK-stödsansökan för våren 2023 ska vara inne senast den 25 augusti. Notera samtidigt att det har förekommit fel i registreringen för vissa aktiviteter och att Riksidrottsförbundet uppmanar föreningar att logga in i IdrottOnline för att kontrollera och säkerställa att tidigare ansökan om LOK-stöd är inskickad.

LOK-stödsansökan för våren 2023 ska vara inne senast den 25 augusti. Notera samtidigt att det har förekommit fel i registreringen för vissa aktiviteter och att Riksidrottsförbundet uppmanar föreningar att logga in i IdrottOnline för att kontrollera och säkerställa att tidigare ansökan om LOK-stöd är inskickad.

En LOK-stödansökan ska skickas in via er förenings IdrottOnline-sida. Om ni närvaroregistrerar i ett externt system och har aktiverat inläsning till IdrottOnline så måste aktiviteterna vara registrerade i det externa systemet senaste den 20 augusti. Sportadmins föreningar skall ha registrerat aktiviteterna i deras system senast den 10 augusti.

Fel i registreringen för vissa aktiviteter

Under sommaren upptäcktes ett fel i registreringen av aktiviteter som bedrevs under januari månad. Detta resulterade i att deltagarna på dessa aktiviteter inte räknades med i LOK-stödsansökan. Felet är nu korrigerat och alla aktiviteter för våren 2023 registreras nu korrekt. Som en del i arbetet med att korrigera felet tvingades Riksidrottsförbundet att radera alla ansökningar som skickats in fram till 4 augusti. Med anledning av detta uppmanar de nu alla föreningar att logga in i IdrottOnline för att kontrollera och säkerställa att ansökan om LOK-stöd är inskickad. Om den raderats måste LOK-stödsansökan skickas in på nytt. Läs mer om hur ni går tillväga här