2024Quarter-Finals
15:00 June 15th, 202415:00 15/6 2024
Örebro Black Knights logo
Black KnightsÖBK
-
Oslo Vikings logo
VikingsOV
-
17:00 June 15th, 202417:00 15/6 2024
Tyresö Royal Crowns logo
Royal CrownsTRC
-
Limhamn Griffins logo
GriffinsLG
-
Registerutdrag även för domare från 2024 - SWE3 thumbnail

Registerutdrag även för domare från 2024 - SWE3

By Peter Nilsson

I och med att Barnkonventionen blev lag år 2020 så ska alla föreningar och förbund inom Riksidrottsförbundet begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för de personer som har direkt och/eller regelbunden kontakt med barn. SWE3 har beslutat att alla personer med uppdrag inom förbundet ska inkomma med registerutdrag, detta gäller till exempel även domare som arvoderas av förbundet.

I och med att Barnkonventionen blev lag år 2020 så ska alla föreningar och förbund inom Riksidrottsförbundet begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för de personer som har direkt och/eller regelbunden kontakt med barn. SWE3 har beslutat att alla personer med uppdrag inom förbundet ska inkomma med registerutdrag, detta gäller till exempel även domare som arvoderas av förbundet.

Att vara ledare eller tränare i en idrottsförening eller förbund är ett förtroendeuppdrag. Inom SWE3 finns det ett antal personer som arbetar på uppdrag av förbundet och som alla bidrar till den omfattande och meningsfulla verksamhet som vi tillsammans ska vara väldigt stolta över. 

Samtidigt ska vår verksamhet vara en trygg idrottsmiljö för alla. I och med att Barnkonventionen blev lag år 2020 så ska alla föreningar och förbund inom Riksidrottsförbundet begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för de personer som har direkt och/eller regelbunden kontakt med barn. SWE3 har beslutat att alla personer med uppdrag inom förbundet ska inkomma med registerutdrag. Som person med uppdrag av förbundet räknas förbundsstyrelsen, idrottsledningsgrupper, landslagsstaber, domare och andra som arvoderas via SWE3 samt anställd personal på sportkontoret. 

De personer med ovan nämnda uppdrag inom SWE3 som berörs kommer inom kort att få ett meddelande där det framgår hur registerutdraget beställs och skickas in.