2024Semi-Finals
June 29th, 202429/6 2024
Carlstad Crusaders logo
CrusadersCC
-
Oslo Vikings logo
VikingsOV
-
June 29th, 202429/6 2024
Stockholm Mean Machines logo
Mean MachinesSMM
-
Tyresö Royal Crowns logo
Royal CrownsTRC
-
Motionslicens inom SWE3 - SWE3 thumbnail

Motionslicens inom SWE3 - SWE3

By Peter Nilsson

Under våren har samtal förts med föreningar utanför SWE3 samt med personer som vill starta föreningar och som är intresserade av medlemskap i SWE3. Dessa föreningar har främst verksamhet som är kopplad till skolan, och kommer inte bedriva samma tävlingsverksamhet som övriga medlemsföreningar gör.

Under våren har samtal förts med föreningar utanför SWE3 samt med personer som vill starta föreningar och som är intresserade av medlemskap i SWE3. Dessa föreningar har främst verksamhet som är kopplad till skolan, och kommer inte bedriva samma tävlingsverksamhet som övriga medlemsföreningar gör.

Behov av en motionslicens, för att spelarna ska vara försäkrade, har därför uppstått och förbundsstyrelsen har beslutat att införa en sådan. Motionslicensen, är precis som namnet antyder en licens för de som motionerar och inte deltar i matchspel. Motionslicensen berättigar inte till spel i av ledningsgrupper sanktionerade tävlingar, men ger spelaren en olycksfallsförsäkring.

Licenskostnaden för 6-16 år är 250 kr per förening för fritt antal spelare, och för 17 år och uppåt är den 1 000 kr per förening för fritt antal spelare.