2024SM-Final
FINAL
Carlstad Crusaders logo
CrusadersCC
51
Stockholm Mean Machines logo
Mean MachinesSMM
22
Med fokus på jämställdhet och inkludering - SWE3 thumbnail

Med fokus på jämställdhet och inkludering - SWE3

By Peter Nilsson

SWE3 har i sin förbundsutvecklingsplan och i sin värdegrund lyft fram jämställdhet som ett prioriterat område och genom återstartstöd från Riksidrottsförbundet initierat ett arbete med fokus på just jämställdhet. Målet är att få fler tjejer och kvinnor att komma till, och stanna i, verksamheten i olika roller. 

SWE3 har i sin förbundsutvecklingsplan och i sin värdegrund lyft fram jämställdhet som ett prioriterat område och genom återstartstöd från Riksidrottsförbundet initierat ett arbete med fokus på just jämställdhet. Målet är att få fler tjejer och kvinnor att komma till, och stanna i, verksamheten i olika roller. 

Hjälp oss genom att fylla i vår enkät om jämställdhet och inkludering. Alla svar kommer vara till stor hjälp i det fortsatta arbetet. Vi vill också gärna komma i kontakt med personer som kan tänka sig att delta i en mer djuplodande intervju i ämnet. Är du intresserad av att delta i en sådan intervju, fyll i dina kontaktuppgifter i enkätens sista fråga.

Bakgrunden är att förbundet har identifierat att SWE3 behöver trappa upp jämställdhetsarbetet och få fler tjejer och kvinnor till förbundets idrotter amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey – såväl som aktiva utövare men också på ledar- och tränarpositioner.

För att få kraft i arbetet och för att alla inblandade ska ha samma bild av såväl av nuläget som av vad som sker inom förbundet, och hur föreningsmiljöerna uppfattas ur ett genusperspektiv, ska en nulägesanalys tas fram. 

Arbetet leds i SWE3 av verksamhetsutvecklare Monika Stylin tillsammans med Sofia B. Karlsson, en person med mångårig erfarenhet av att arbeta med jämställdhet och normer i olika typer av organisationer och som under sju år arbetat som sakkunnig och utbildningsansvarig i inkludering på Riksidrottsförbundet.

– Det är ett viktigt och framåtlutat initiativ från SWE3:s sida att kartlägga och lära mer om hur förutsättningarna ser ut för flickor och kvinnor i de tre idrotternas olika rum. Nuläget som tas fram blir en bra grundplatta för fortsatt arbete och kommer med största sannolikhet bidra till ökad jämställdhet inom amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey, säger Sofia B. Karlsson.

Nulägesanalysen kommer att innehålla fyra delar. Dels en översyn av representation i förbundet, dels en enkät för att fånga upp kultur och normer i förbundet, till exempel hur förbundet och föreningsmiljön uppfattas av aktiva, ledare, tränare och förtroendevald. Dels en genomgång av dokument och policys och en avslutande del med rekommendationer på insatser framåt som ska fungera som underlag till en kommande handlingsplan. 

Rekommendationerna i nulägesanalysen utgår ifrån Planen, Omklädningsrummet, Styrelserummet och Tävlingsarenan. Vilka insatser behöver göras för att säkerställa en trygg och jämställd miljö och därmed locka och behålla fler flickor, kvinnor och tjejer? 

Rekommendationerna kommer också att kopplas till en rad olika målgrupper – aktiva, föräldrar, tränare, ledare och förtroendevalda – för att tydliggöra hur alla, oavsett roll, ska kunna vara en del i arbetet framöver.