2024SM-Final
FINAL
Carlstad Crusaders logo
CrusadersCC
51
Stockholm Mean Machines logo
Mean MachinesSMM
22
Kritiserat beslut om indraget elitidrottsstöd drogs tillbaka under Riksidrottsförbundets extrastämma - SWE3 thumbnail

Kritiserat beslut om indraget elitidrottsstöd drogs tillbaka under Riksidrottsförbundets extrastämma - SWE3

By Peter Nilsson

Till extrastämman den 23 januari hade SWE3 och nitton andra idrottsförbund motionerat om att Riksidrottsförbundets kritiserade beslut om framtida elitidrottsstöd skulle rivas upp. Beslutet hade inneburit att förbund som SWE3 skulle ha gått miste om det viktiga elitidrottsstödet, men efter en lång debatt röstades majoriteten av motionens yrkanden igenom.

Till extrastämman den 23 januari hade SWE3 och nitton andra idrottsförbund motionerat om att Riksidrottsförbundets kritiserade beslut om framtida elitidrottsstöd skulle rivas upp. Beslutet hade inneburit att förbund som SWE3 skulle ha gått miste om det viktiga elitidrottsstödet, men efter en lång debatt röstades majoriteten av motionens yrkanden igenom.

– Det är viktigt för SWE3 och framförallt för vår framtida landslags- och riksidrottsgymnasieverksamhet att motionen på extrastämman röstades igenom. Inför årsmötet stod vi utanför Riksidrottsförbundets elitverksamhet, nu är vi med och kan påverka utformningen av de nya förutsättningarna kring elitidrottsstödet. Arbetet är inte klart men detta var ett viktigt första steg, säger Kjell Peterson, ordförande för SWE3.

Under Riksidrottsförbundets extrastämma den 23 januari valdes Anna Iwarsson till ny ordförande i Riksidrottsförbundet – och en motion som tjugo av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund stod bakom debatterades. I motionen yrkades det på att Riksidrottsförbundet skulle dra tillbaka sitt beslut kring elitidrottsstöd för 2024 och 2025. SWE3 var ett av de tjugo förbund som stod bakom motionen, och SWE3 har också varit drivande i debatten sedan de nya kriterierna för elitidrottsstöd presenterades.

Bakgrunden till kritiken är att Riksidrottsförbundet på sin stämma för tre år sedan presenterade ett förslag kring hur svensk elitidrott skulle finansieras och att den skulle utvärderas efter nya mål. Kriterierna för att kunna få elitidrottsstöd skulle nu baseras på att idrotten finns med på det olympiska programmet eller att den finns med på en ranking från Greatest Sporting Nation, en webbsida som drivs på hobbynivå av brittisk privatperson. 

Enligt de nya kriterierna skulle 24 av 72 specialidrottsförbund bli utan elitidrottsstöd, SWE3 skulle vara ett av dem. Riksidrottsförbundets elitidrottsstöd har som syfte att ge specialidrottsförbund som SWE3 möjlighet att utveckla sin internationella konkurrenskraft. Utan stödet skulle SWE3:s idrotters möjligheter att konkurrera internationellt minska och i förlängningen skulle även den riksidrottsgymnasieutbildning inom amerikansk fotboll som bedrivs i SWE3:s regi i Uppsala hotas.

Kritiken blev kraftigt när beslutet från Riksidrottsförbundets styrelse om nytt elitidrottsstöd presenterades och i december tog de också ett steg tillbaka och införde ett övergångsstöd till de förbund som skulle bli utan elitidrottsstöd för 2024 och 25. Men till extrastämman hade SWE3 och nitton andra idrottsförbund yrkat på att beslutet helt skulle dras tillbaka. 

Riksidrottsförbundets styrelse hade inför extrastämman den 23 januari yrkat avslag på motionen, men efter en lång debatt röstades många av motionens yrkande igenom. SWE3:s ordförande Kjell Peterson deltog i debatten under stämman och yrkade från talarstolen bifall till motionen.

Beslutet från extrastämman innebär att Riksidrottsförbundets beslut om elitidrottsstöd för 2024 står fast, med ett övergångsstöd till de förbund som drabbas, men att det rivs upp för 2025. Det innebär också att samtliga förbund med landslagsverksamhet inkluderas i arbetet med elitidrottsstödet. Kriterierna för elitidrottsstödet, som var en del av det kritiserade ursprungliga beslutet, ska ses över och ett nytt förslag ska presenteras i samband med Riksidrottsforum 2024.