2024SM-Final
FINAL
Carlstad Crusaders logo
CrusadersCC
51
Stockholm Mean Machines logo
Mean MachinesSMM
22
Kjell Peterson ny ordförande i SAFF - SWE3 thumbnail

Kjell Peterson ny ordförande i SAFF - SWE3

By Malin Hamrin

Lördag den 13 mars hölls Svenska Amerikansk Fotbollförbundets ordinarie förbundsmöte. Ett välbesökt möte under ledning av mötesordförande Sten Tolgfors tog viktiga beslut kring nya stadgar för förbundet, ett ökat fokus på barn och ungdomsidrott och nya medlemmar i förbundsstyrelsen. Kjell Peterson valdes till ny ordförande i förbundsstyrelsen. Kjell uttryckte en tydlig vision att förbundet tillsammans […]

Lördag den 13 mars hölls Svenska Amerikansk Fotbollförbundets ordinarie förbundsmöte. Ett välbesökt möte under ledning av mötesordförande Sten Tolgfors tog viktiga beslut kring nya stadgar för förbundet, ett ökat fokus på barn och ungdomsidrott och nya medlemmar i förbundsstyrelsen.

Kjell Peterson valdes till ny ordförande i förbundsstyrelsen. Kjell uttryckte en tydlig vision att förbundet tillsammans ska arbeta för att bli fler och växa, särskilt på barn och ungdomssidan.

Med sig i nya förbundsstyrelsen får Kjell två nya namn med bakgrund inom landhockey, Ella Spira och Björn Isberg. Övriga nyval till styrelsen av förbundsmötet var David Jonsson, Linnea Nyberg och Anton Lagerström. Jan Burell valdes om av mötet. Kvar på fortsatt mandat från tidigare förbundsmöte är Erika Wiman-Snäll, Joan Travesset, Celine Helgesson-Hallström och Lars Samuelsson.

Förbundsmötet beslutade att anta samtliga propositioner som tidigare förbundsstyrelse hade lagt. Det innebär bland annat att förbundet från 1 januari 2022 får nya stadgar att bedriva verksamheten efter och att baseboll och softboll nu ingår i förbundets ändamålsparagraf. Eftersom medlemmarna i Svenska Baseboll och Softbollförbundet valde att rösta mot ett samgående på SBSF förbundsmöte kommer diskussioner mellan förbundsstyrelsen och SBSF och övriga förbund att fortsätta.

Ett flertal motioner från medlemsföreningar ledde och till ett antal propositioner från styrelsen som antogs av mötet. Dessa syftade till att stärka arbetet kring barn och ungdomsverksamhet, att se över hur SAFF kan arbeta mer med idrottens idéprogram Idrotten Vill samt arbete med förbättringar kring processen med hur medlemsföreningar uppfyller kraven på rösträtt.

Till ny valberedning valdes Niclas Backlund (ordf), Johanna Pilbäck, Gustav Andreasson, Joakim Björkman och Liselott Andreasson.

Samtliga medlemmar i Disciplinnämnden valdes för ytterligare en mandatperiod och förbundsmötet beslöt också enligt valberedningens förslag att även välja in Anna Wockelberg.

SAFF vill tacka samtliga deltagare för ett väl genomfört möte och särskilt tacka mötesordförande Sten Tolgfors.