2024Week 9
FINAL
AIK logo
AIKAIK
-
Örebro Black Knights logo
Black KnightsÖBK
-
Kallelse till extra förbundsmöte - SWE3 thumbnail

Kallelse till extra förbundsmöte - SWE3

By Peter Nilsson

Kallelse till extra förbundsmöte den 26 januari. Kallade: SWE3 medlemsföreningar samt distrikt Plats: Mötet sker digitalt Tid: Mötet startar 18.00 Anmälan: Antalet ombud och namn på ombud anmäls till kansliet senast fredagen den 21 januari på e-post till kansliet@amerikanskfotboll.com. Länk till mötet skickas till anmälda deltagare. Röstlängd från ordinare årsmöte 2021 gäller. Agenda för extra årsmötet 2022-01-26 Upprop och fullmaktsgranskning […]

Kallelse till extra förbundsmöte den 26 januari.

Kallade: SWE3 medlemsföreningar samt distrikt

Plats: Mötet sker digitalt

Tid: Mötet startar 18.00

Anmälan: Antalet ombud och namn på ombud anmäls till kansliet senast fredagen den 21 januari på e-post till kansliet@amerikanskfotboll.com.

Länk till mötet skickas till anmälda deltagare. Röstlängd från ordinare årsmöte 2021 gäller.

Agenda för extra årsmötet 2022-01-26

  1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
  2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
  3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
  4. Val av ordförande för mötet.
  5. Val av sekreterare för mötet.
  6. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll samt två rösträknare.
  7. Fråga om att göra avsteg från stadgarna §8.5.2 gällande när representantskapsmöte kan hållas.
  8. Mötets avslutande