2024Semi-Finals
June 29th, 202429/6 2024
Carlstad Crusaders logo
CrusadersCC
-
Oslo Vikings logo
VikingsOV
-
June 29th, 202429/6 2024
Stockholm Mean Machines logo
Mean MachinesSMM
-
Tyresö Royal Crowns logo
Royal CrownsTRC
-
Information från SWE3 Landhockey - SWE3 thumbnail

Information från SWE3 Landhockey - SWE3

By Peter Nilsson

En ny ledningsgrupp för SWE3 Landhockey är på plats. Ledningsgruppen genomförde ett första möte onsdagen den 29 maj.

En ny ledningsgrupp för SWE3 Landhockey är på plats. Ledningsgruppen genomförde ett första möte onsdagen den 29 maj.

Den nya ledningsgruppen består av följande personer:

  • Agnello Fernandes
  • Ella Sampers
  • Colin Ingram
  • Klara Moberg
  • Paula Martins de Oliveira

Sammankallande för gruppen är SWE3:s verksamhetsutvecklare Monika Stylin.

Ledningsgruppen vill tacka för alla medskick och inspel som kom som en del av föreningsmöte den 25 april angående skapandet av ledningsgruppetn

Mycket av arbetet framöver kommer handla om att skapa strategier och strukturer, och då framförallt för tävlingsverksamheten och att inom denna skapa en struktur gällande de olika seriespelen och nationella mästerskapen.

I samband med detta har ledningsgruppen beslutat att avveckla tävlingsutskottet i dess nuvarande form – alla tävlingsrelaterade insatser kommer hanteras av ledningsgruppen med hjälp av sportkontoret. Förhoppningen är att framöver kunna inrätta och presentera ett nytt tävlingsutskott, liksom ett nytt domarutskott.

Det är ett stort arbete som ska göras, och ledningsgruppen är liten, vilket innebär att representanter från föreningarna löpande kommer att bjudas in för att delta i projektgrupper kring olika frågor.

Vad gäller landslagen så är förberedelserna för både damerna och herrarna i full gång inför EuroHockey5s Championship den 3–6 juli i Polen. Inga internationella turneringar är därefter inbokade men en utvärdering och planering för framtiden kommer att ske efter hemkomst från Polen.