2024Quarter-Finals
15:00 June 15th, 202415:00 15/6 2024
Örebro Black Knights logo
Black KnightsÖBK
-
Oslo Vikings logo
VikingsOV
-
17:00 June 15th, 202417:00 15/6 2024
Tyresö Royal Crowns logo
Royal CrownsTRC
-
Limhamn Griffins logo
GriffinsLG
-
Hjälp oss kartlägga vuxenidrotten inom SWE3 - SWE3 thumbnail

Hjälp oss kartlägga vuxenidrotten inom SWE3 - SWE3

By Peter Nilsson

SWE3 har fått stöd från Riksidrottsförbundet för att kartlägga och göra en nulägesanalys över den vuxenidrott som finns inom förbundet, det vill säga bland medlemsföreningarna. Med vuxenidrott menas verksamhet för utövare/spelare som är 26 år eller äldre.

SWE3 har fått stöd från Riksidrottsförbundet för att kartlägga och göra en nulägesanalys över den vuxenidrott som finns inom förbundet, det vill säga bland medlemsföreningarna. Med vuxenidrott menas verksamhet för utövare/spelare som är 26 år eller äldre.

Enkät till utövare

Vill du som utövare eller före detta utövare besvara vår enkät och på så vis hjälpa oss att få en uppdaterad bild över nuläget hos förbundets tre idrotter så fyller du i enkäten här. Dina svar är viktiga för oss och kommer ge oss en bild av hur du som utövare upplever hur det är eller var att utöva din idrott. Dina svar kommer vara till hjälp för oss i vårt fortsatta arbete och de kan också komma att påverka den riktning vi arbetar med vuxenidrott framöver.

Enkät till föreningar

Den andra delen gäller föreningarna. Vi kommer i kartläggningsarbetet att titta på de siffror vi har att tillgå, som licensstatistik, men behöver hjälp av föreningarna. Med hjälp av en ytterligare enkät får vi möjlighet att jämföra och se om den statistik vi har stämmer med verkligheten, vi vill med denna enkät bland annat se om det bedrivs verksamhet ute i föreningarna som inte syns i siffrorna. Kanske att vi också kan hitta goda exempel på verksamheter för vuxna, 26 år eller äldre, som bidrar till starkare föreningar med en större medlemstillströmning. Föreningar som vill hjälpa oss att utveckla vuxenidrotten fyller i denna enkät. Tack för hjälpen, era svar är viktiga!