2024Week 1
April 6th, 2024
Oslo Vikings logo
Vikings
-
Tyresö Royal Crowns logo
Royal Crowns
-
April 6th, 2024
Stockholm Mean Machines logo
Mean Machines
-
Örebro Black Knights logo
Black Knights
-
Föreningsenkät - två år med corona - SWE3 thumbnail

Föreningsenkät - två år med corona - SWE3

By Peter Nilsson

Riksidrottsförbundet arbetar fortlöpande med att identifiera idrottens utmaningar under tiden med coronapandemi och restriktioner. För att tydligare kunna beskriva idrottsföreningars situation så ber RF nu föreningar att svara på en enkät.

Riksidrottsförbundet arbetar fortlöpande med att identifiera idrottens utmaningar under tiden med coronapandemi och restriktioner. För att tydligare kunna beskriva idrottsföreningars situation så ber RF nu föreningar att svara på en enkät.

Svaren är viktiga för att ge en rättvisande bild av idrottsrörelsens utmaningar under denna period. Sista svarsdag är den 13 februari.

Enkäten finns i IdrottOnline. Använd dina vanliga inloggningsuppgifter till IdrottOnline (Idrotts-ID eller personnummer) för att fylla i enkäten. Behöriga att fylla i enkäten är de i IdrottOnline registrerade rollerna Ordförande, Kassör, Idrottsmedel firmatecknare, LOK-stödsansvarig firmatecknare eller Huvudadministratör.

Till enkäten i IdrottOnline

Last updated: less than a minute