Föreningar kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av Corona - SWE3

By Malin Hamrin

Nu kan idrottsföreningar ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för andra halvåret (kvartal 3 och 4) 2020. https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodtillidrottsforeningar