Förändringsförslag till tävlingsbestämmelserna - SWE3

By Malin Hamrin

Tävlingsutskottet tar nu emot förslag till ändringar av tävlingsbestämmelserna inför representantskapsmötet senare i höst.

Sista dagen att skicka in förslag är måndagen den 20 september.

Ändringar av TB Amerikansk Fotboll

Ändringar av TB Flaggfotboll

Datum för representantskapsmötet meddelas inom kort.

Frågor ställs till tu@amerikanskfotboll.com