2024SM-Final
FINAL
Carlstad Crusaders logo
CrusadersCC
51
Stockholm Mean Machines logo
Mean MachinesSMM
22
Det viktigaste från SWE3:s förbundsmöte 2024 - SWE3 thumbnail

Det viktigaste från SWE3:s förbundsmöte 2024 - SWE3

By Peter Nilsson

Lördagen den 23 mars hölls SWE3:s förbundsmöte för 2024. Under mötet röstades två nya ledamöter in i förbundsstyrelsen och bland de sex propositioner som röstades igenom fanns bland annat med ändring rörande beslutsrätten om tävlingsbestämmelserna.

Lördagen den 23 mars hölls SWE3:s förbundsmöte för 2024. Under mötet röstades två nya ledamöter in i förbundsstyrelsen och bland de sex propositioner som röstades igenom fanns bland annat med ändring rörande beslutsrätten om tävlingsbestämmelserna.

Förbundsmötet hölls digitalt och inleddes klockan 13 av SWE3:s generalsekreterare Fredrik Haraldson och förbundsordförande Kjell Peterson. Antalet närvarande röstberättigade föreningar var endast 11, och där finns anledning till självkritik och utvärdering för att öka röstlängden till kommande förbundsmöte. Med detta sagt fortsatte förbundsmötet med att Kim Rehnfeldt valdes till mötesordförande och Monica Thomassen till mötessekreterare.

Linnea Nyberg och Jan Burell från förbundsstyrelsen föredrog därefter verksamhets- och förvaltningsberättelse för de två gångna verksamhethets- och räkenskapsåren, 2022 och 2023.

Två motioner hade inkommit till förbundsmötet, en från distrikten SWE3 Västra och en från Täby Flyers, som båda avslogs av mötet.

Sex propositioner hade lagts av förbundsstyrelsen och de röstades alla igenom. Propositionerna handlade bland annat om att lägga till e-idrott i ändamålsparagrafen, om ändrad ålder för valbarhet (där gränsen för valbarhet vid 18 års ålder togs bort) och om möjligheten för förbundsstyrelsen att vid behov utse personer till de olika ledningsgrupperna trots att de inte blivit nominerade inför förbundsmötet. Propositionen om att förbundsstyrelsen istället för att representantskapsmötet beslutar om tävlingsbestämmelserna inom amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey röstades igenom med ett medskick om vikten av dialog med föreningarna inför beslut.

Verksamhetsplanen och budget för kommande verksamhetsperiod gicks, och röstades, igenom innan Kjell Peterson omvaldes till förbundsordförande för en period av två år. Linnea Nyberg omvaldes till ledamot av förbundsstyrelsen medan Lisa Jansson och Casper Winsnes valdes in som nya ledamöter i förbundsstyrelsen.

Till valberedning utsågs Sofia B. Karlsson, Lars Samuelsson och Liselott Andréasson och till disciplinnämnd valdes Johan Hübner, Tindra Montheli, Jesper Fredriksson, Tova Hjelström, Gustaf Taube och Per Lindell.

Med det tackade Kjell Peterson av de avgående förbundsstyrelseledamöterna Celine Helgesson Hallström och David Jonsson innan förbundsmötet 2024 avslutades.