Dags att söka LOK-stöd - SWE3 thumbnail

Dags att söka LOK-stöd - SWE3

By Peter Nilsson

Nu är det dags att söka LOK-stöd för aktiviteter genomförda mellan den 1 juli och den 31 december 2022.

Nu är det dags att söka LOK-stöd för aktiviteter genomförda mellan den 1 juli och den 31 december 2022.

Den 25 februari är sista dagen att ansöka om LOK-stöd för hösten 2022. LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd) kan sökas av varje idrottsförening ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Hur ansöker jag om LOK-stöd?

Ansökan om LOK-stöd görs på föreningens IdrottOnline-sida. Samtliga aktiviteter måste närvaroregistreras digitalt. Ansökan kan skickas in av ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare och personen måste finnas upplagd i medlemsregistret på föreningens IdrottOnline-sida med någon av dessa roller.

När är sista ansökningsdag för LOK-stöd

LOK-stöd ansöks om två gånger per år. Ansökan för våren skickas in som senast 25 augusti och för hösten som senast 25 februari.

För mer information om LOK-stöd, se Riksidrottsförbundets hemsida.

Kommunala aktivitetsbidrag

Du kan även kontakta din kommun för att få veta mer om din kommuns aktivitetsbidrag. Observera att de kommunala bidragen i många fall inte har samma regler som statliga. Det kan skilja på exempelvis ålder och tid för ansökan.