Corona protokoll 13.0 - SWE3 thumbnail

Corona protokoll 13.0 - SWE3

By Malin Hamrin

I enlighet med uppdaterade rekommendationer från RF och Folkhälsomyndigheten så har SAFF uppdaterat Corona protokollet.

I enlighet med uppdaterade rekommendationer från RF och Folkhälsomyndigheten så har SAFF uppdaterat Corona protokollet.