Corona protokoll 12.1 - SWE3 thumbnail

Corona protokoll 12.1 - SWE3

By Malin Hamrin

Protokollet för tävlings och träningsverksamheten inom SAFF har uppdaterats för att bättre passa in på tävlingsverksamheten inom flaggfotboll.

All verksamhet inom SAFF befinner sig fortfarande i FAS 2 i Corona protokollet. Det gäller tills vidare. 

Protokoll 12.1