2024SM-Final
FINAL
Carlstad Crusaders logo
CrusadersCC
51
Stockholm Mean Machines logo
Mean MachinesSMM
22
Beslut vid RF-stämman om bidragstak gäller  - SWE3 thumbnail

Beslut vid RF-stämman om bidragstak gäller  - SWE3

By Peter Nilsson

Riksidrottsförbundets beslut om att återinföra ett 10-procentigt tak avseende stöd till specialidrottsförbund gäller och strider inte mot lag. Det meddelade Skiljenämnden i ett beslut idag.

Riksidrottsförbundets beslut om att återinföra ett 10-procentigt tak avseende stöd till specialidrottsförbund gäller och strider inte mot lag. Det meddelade Skiljenämnden i ett beslut idag.

I maj 2021 togs ett beslut på Riksidrottsförbundet stämma om ett bidragstak för specialidrottsförbund: ”Att införa ett 10 % tak avseende SF-stöd på central nivå från och med 2022, gällande såväl organisationsstöd, som inom varje verksamhetsstöd, samt att stöd till SF som överstiger 10 % fördelas till och stärker övriga SF:s organisationsstöd.”

Svenska Fotbollförbundet ställde sig emot beslutet och påkallade ett skiljeförfarande – enligt Riksidrottsförbundets stadgar ska en tvist mellan ett specialidrottsförbund och Riksidrottsförbundet avgöras genom skiljeförfarande. Skiljeförfarandet gällde om stämmans beslut stred mot gällande lagstiftning.

Beskedet från skiljenämnden den 1 mars 2022 säger att beslutet inte strider mot idrottsstöds­förordningen, mot lagstiftarens mål och riktlinjer för det statliga stödet till idrottsrörelsen eller mot den associationsrättsliga likhetsprincipen. Beskedet innebär också att idrottsrörelsens rätt att vid en stämma fatta egna demokratiska beslut om generella principer för ekonomisk fördelning av stöd inom idrottsrörelsen kvarstår, ett viktigt beslut för vår självständighet som idrottsrörelse.

I och med beskedet kvarstår beslutet från stämman, vilket i sin tur innebär att Riksidrottsstyrelsen nu kommer att kunna fatta beslut om slutgiltig fördelning av bidrag till specialidrottsförbunden, bland dem SWE3 – Förbundet för amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey. Beslut om SF-stöd kommer att fattas av Riksidrottsstyrelsen den 17 mars.