2024Quarter-Finals
15:00 June 15th, 202415:00 15/6 2024
Örebro Black Knights logo
Black KnightsÖBK
-
Oslo Vikings logo
VikingsOV
-
17:00 June 15th, 202417:00 15/6 2024
Tyresö Royal Crowns logo
Royal CrownsTRC
-
Limhamn Griffins logo
GriffinsLG
-

Barn och ungdomsutskott - SWE3

By Malin Hamrin

Vid årsmötet i mars beslutades det att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka hur SAFF kan starta ett barn- och ungdomsutskott. Arbetet med att upprätta ett sådant utskott har nu satts igång och Ella Spira från förbundsstyrelsen är den som leder arbetet. Som en del i att definiera utskottets uppdrag vill vi be er föreningar […]

Vid årsmötet i mars beslutades det att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka hur SAFF kan starta ett barn- och ungdomsutskott.

Arbetet med att upprätta ett sådant utskott har nu satts igång och Ella Spira från förbundsstyrelsen är den som leder arbetet.

Som en del i att definiera utskottets uppdrag vill vi be er föreningar om hjälp. Vi tar gärna emot era tankar och idéer om förslag på vad som kan ingå i Barn- och ungdomsutskottets uppdrag. Vilka förväntningar har du på ett sådant utskott? Finns det något särskilt som just du skulle vilja engagera dig i eller arbeta med?

Hör av dig till verksamhetsutvecklare Monika Stylin om du har några frågor, idéer eller om du vill engagera dig i utskottets arbete på monika.stylin@saff.rf.se.