2024Week 1
April 6th, 2024
Oslo Vikings logo
Vikings
-
Tyresö Royal Crowns logo
Royal Crowns
-
April 6th, 2024
Stockholm Mean Machines logo
Mean Machines
-
Örebro Black Knights logo
Black Knights
-

Barn och ungdomsutskott - SWE3

By Malin Hamrin

Vid årsmötet i mars beslutades det att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka hur SAFF kan starta ett barn- och ungdomsutskott. Arbetet med att upprätta ett sådant utskott har nu satts igång och Ella Spira från förbundsstyrelsen är den som leder arbetet. Som en del i att definiera utskottets uppdrag vill vi be er föreningar […]

Vid årsmötet i mars beslutades det att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka hur SAFF kan starta ett barn- och ungdomsutskott.

Arbetet med att upprätta ett sådant utskott har nu satts igång och Ella Spira från förbundsstyrelsen är den som leder arbetet.

Som en del i att definiera utskottets uppdrag vill vi be er föreningar om hjälp. Vi tar gärna emot era tankar och idéer om förslag på vad som kan ingå i Barn- och ungdomsutskottets uppdrag. Vilka förväntningar har du på ett sådant utskott? Finns det något särskilt som just du skulle vilja engagera dig i eller arbeta med?

Hör av dig till verksamhetsutvecklare Monika Stylin om du har några frågor, idéer eller om du vill engagera dig i utskottets arbete på monika.stylin@saff.rf.se.

Last updated: less than a minute