Anteckningar från Föreningsforum #1 2023 - SWE3 thumbnail

Anteckningar från Föreningsforum #1 2023 - SWE3

By Peter Nilsson

Här finns nu anteckningarna från Föreningsforum #1 2023 som ägde rum den 17 januari.

Här finns nu anteckningarna från Föreningsforum #1 2023 som ägde rum den 17 januari.