Ändringsförslag till den amerikanska fotbollens tävlingsbestämmelser 2022 - SWE3 thumbnail

Ändringsförslag till den amerikanska fotbollens tävlingsbestämmelser 2022 - SWE3

By Peter Nilsson

Här presenteras årets ändringsförslag till tävlingsbestämmelserna för den amerikanska fotbollen. Beslut kring ändringsförslagen tas på representantskapsmötet för säsongen 2023 den 13 december kl. 19.