Vision 2030 - SWE3

By Malin Hamrin

I samband med samgåendeprocessen som gick igenom på förbundsmötet i mars har vi startat projektet Vision 2030. Med stöd från RF-SISU kommer vi under året att arbeta fram gemensamma målsättningar och lägga grunden för hur förbundet ska jobba kommande nio åren. En första processdag för projektgruppen har genomförts i början av juni. Projektgruppen består av … Vision 2030 Läs mer..

I samband med samgåendeprocessen som gick igenom på förbundsmötet i mars har vi startat projektet Vision 2030.

Med stöd från RF-SISU kommer vi under året att arbeta fram gemensamma målsättningar och lägga grunden för hur förbundet ska jobba kommande nio åren. En första processdag för projektgruppen har genomförts i början av juni. Projektgruppen består av Celine Helgesson Hallström, Linnea Nygren, Lars Samuelsson, Björn Isberg och Kjell Peterson från förbundsstyrelsen samt Fredrik Haraldson och Monika Stylin från kansliet.