News

Bidrag att söka för lovande idrottsungdomar - SWE3 thumbnail

Bidrag att söka för lovande idrottsungdomar - SWE3

November 22nd, 2022
Nu finns möjlighet att söka bidrag från Olga och Gösta Olanders Minnesfond. Årligen utdelas två stipendier på vardera 15 000 kronor till en kvinnlig och manlig mottagare. Målgruppen för fonden är lova...
Förmöte - Representantskapsmötet Flaggfotboll - SWE3 thumbnail

Förmöte - Representantskapsmötet Flaggfotboll - SWE3

November 21st, 2022
Onsdagen den 14 december hålls årets representantskapsmöte där 41 ändringsförslag ska behandlas. De som har rösträtt kring dessas förslag är ledningsgrupp flaggfotboll samt de föreningar som har delta...