News

Barn och ungdomsutskott - SWE3

June 18th, 2021
Vid årsmötet i mars beslutades det att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka hur SAFF kan starta ett barn- och ungdomsutskott. Arbetet med att upprätta ett sådant utskott har nu satts igång och...

Information från Tävlingsutskottet - SWE3

June 17th, 2021
TU har efter önskemål från SAFE beslutat att det endast kommer bli en semifinal i årets Superserie Herr. Det innebär att vinnaren av grundserien i SSH kommer att gå direkt till SM-final. Placeringar t...

Vision 2030 - SWE3

June 17th, 2021
I samband med samgåendeprocessen som gick igenom på förbundsmötet i mars har vi startat projektet Vision 2030. Med stöd från RF-SISU kommer vi under året att arbeta fram gemensamma målsättningar och l...

Information från valberedningen - SWE3

June 17th, 2021
Valberedningen har nu haft ett första öppet möte med samtliga medlemsföreningar och är tacksamma för det engagemang som visats angående denna samgåendeprocess. Första mötet lades det fokus på generell...

Föreningskonferens - save the date! - SWE3

June 4th, 2021
Den 27-28 november bjuder SAFF in till föreningskonferens där alla medlemsföreningar och distrikt är välkomna att deltaga. Konferensen planeras äga rum fysiskt i Stockholm och på agendan står bland an...
Coronaprotokoll 11.0 - SWE3 thumbnail

Coronaprotokoll 11.0 - SWE3

June 1st, 2021
Idag den 1 juni går verksamheten inom SAFF till FAS2 enligt Coronaprotokollet I FAS 2 tillåts matchspel med begränsad publik och all form av träning.  SAFF har nu uppdaterat protokollet med de ny...

Agenda Föreningsforum 3 - SWE3

May 30th, 2021
Vi närmar oss ett nytt Föreningsforum och nedan kan ni hitta agendan som är satt tillsammans med distrikten. Datum och tid är tisdag den 1/6 kl 20.00-22.00.  Stabila föreningar Vad kännetecknar e...

Valberedningen kallar till medlemsmöte - SWE3

May 19th, 2021
Valberedningen i SAFF bjuder in till ett medlemsmöte den 2 juni. Valberedningen har nu träffats vid fem tillfällen och känner oss redo att inleda fas 2 i vår planering. Vi bjuder därmed in samtliga di...