News

Beslut vid RF-stämman om bidragstak gäller  - SWE3 thumbnail

Beslut vid RF-stämman om bidragstak gäller  - SWE3

March 1st, 2022
Riksidrottsförbundets beslut om att återinföra ett 10-procentigt tak avseende stöd till specialidrottsförbund gäller och strider inte mot lag. Det meddelade Skiljenämnden i ett beslut idag.
Om händelserna i Ukraina - SWE3 thumbnail

Om händelserna i Ukraina - SWE3

February 26th, 2022
Kriget i Ukraina berör oss alla. Våra tankar är med alla de som tvingas fly undan striderna och med hela det ukrainska folket.
Föreningsenkät - två år med corona - SWE3 thumbnail

Föreningsenkät - två år med corona - SWE3

February 10th, 2022
Riksidrottsförbundet arbetar fortlöpande med att identifiera idrottens utmaningar under tiden med coronapandemi och restriktioner. För att tydligare kunna beskriva idrottsföreningars situation så ber ...
SWE3 inspirerar till rörelse - SWE3 thumbnail

SWE3 inspirerar till rörelse - SWE3

February 2nd, 2022
Som en del i satsningen på rörelse i skolan har Riksidrottsförbundet samlat inspiration till rörelse från 30 olika specialidrottsförbund. Bland idrotterna finns SWE3:s idrotter amerikansk fotboll, fla...
Dags att söka Elitidrottsstipendiet 2022/2023 - SWE3 thumbnail

Dags att söka Elitidrottsstipendiet 2022/2023 - SWE3

February 2nd, 2022
Riksidrottsförbundet och Svenska Spels Elitidrottsstipendium ska möjliggöra för elitaktiva att kunna kombinera elitidrott och studier på eftergymnasial nivå. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipend...