News

Inbjudan till förmöte inför Förbundsmötet - SWE3

March 8th, 2021
Förbundsstyrelsen bjuder in samtliga medlemsföreningar och distrikt inom SAFF till ett informationsmöte på onsdag 10 mars. Mötet hålls digitalt via Teams och pågår mellan 18.30-21.00. Under mötet komm...

Förbundsmöte 2021 - SWE3

March 5th, 2021
Den 13 mars kl 11.00 är det dags för förbundsmöte som kommer att hållas digitalt. Anmälan till förbundsmötet har tidigare gått ut via mejl men ni hittar också all viktig information via länken nedan.&...

Förbundsmöte 2021 - SWE3

March 5th, 2021
Den 13 mars kl 11.00 är det dags för förbundsmöte som kommer att hållas digitalt. Anmälan till förbundsmötet har tidigare gått ut via mejl men ni hittar också all viktig information via länken nedan.&...

Inbjudan till informationsträffar - SWE3

February 18th, 2021
Samtliga medlemsföreningar och SDF bjuds in till två informations- och diskussionsträffar kring samgåendet inför årsmötena i mars. Det planeras för två tillfällen via Teams, onsdagen 24 februari och o...

Information angående start av vårsäsongen - SWE3

February 18th, 2021
Förbundsstyrelsen tog under tisdagens styrelsemöte beslut kring datum för när besked kommer angående starten av vårsäsongen. Med anledning av den pågående pandemin och osäkerheten kring genomförandet ...

Valberedningens förslag - uppdaterat 20210223 - SWE3

February 15th, 2021
Valberedningen presenterar nu sina förslag inför SAFF Förbundsmöte 2021. Mötet äger rum den 13 mars och valberedningen har tagit fram förslag till bland annat ordförande och ledamöter i Förbundsstyrel...

Information från DU - SWE3

February 12th, 2021
Domarutskottet ansvarar enligt TB för tillsättning av domare till matcher i Superserien Herr och samtliga slut- och kvalspelsmatcher. I alla övriga serier tilldelar domarutskottet hemmalaget ansvaret ...

Nytt från valberedningen - SWE3

February 10th, 2021
Valberedningen genomför just nu slutarbetet av kandidatnomineringarna där de olika kandidaterna intervjuas av valberedningen. Den 15 februari kommer valberedningen att presentera förslag till kandidat...