News

Information från valberedningen - SWE3

August 11th, 2021
Valberedningen flyttar mötena angående ledningsgrupp för specifik sport. Nya datum är: Ledningsgrupp Flaggfotboll 25/8 20-22 Ledningsgrupp Landhockey 26/8 20-22 Ledningsgrupp Amerikansk Fotboll 7/9 20...
Uppdaterat Corona protokoll 12.0 - SWE3 thumbnail

Uppdaterat Corona protokoll 12.0 - SWE3

July 1st, 2021
Från den 1 juli så har regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat kring lättnader i vissa restriktioner som påverkar idrotten. Med anledning av det så har SAFF uppdaterat Corona protokollet. Protoko...

Ändringar i Domarutskottet - SWE3

June 22nd, 2021
Förbundsstyrelsen beslutade under förra veckan kring ändringar i Domarutskottet efter att förra ordföranden avgått. Ny ordföranden i DU är numera Tobias Stenström. Gustav Bratt är också invald som ny ...

Städa Sverige - SWE3

June 18th, 2021
Städa Sverige är en del av den svenska idrottsrörelsen och dess medlemmar är uteslutande idrottsförbund. Som en del av samgåendet med Svenska Landhockeyförbundet är från och med maj månad SAFF medlem ...

Föreningsforum 3 den 1 juni - SWE3

June 18th, 2021
Det senaste föreningsforumet hölls den 1 juni under ledning av Celine Helgesson Hallström och Robin Alexandersson. Huvudämnet var Stabila föreningar Stort tack till alla som deltog i föreningsforum nr...

Barn och ungdomsutskott - SWE3

June 18th, 2021
Vid årsmötet i mars beslutades det att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka hur SAFF kan starta ett barn- och ungdomsutskott. Arbetet med att upprätta ett sådant utskott har nu satts igång och...

Information från Tävlingsutskottet - SWE3

June 17th, 2021
TU har efter önskemål från SAFE beslutat att det endast kommer bli en semifinal i årets Superserie Herr. Det innebär att vinnaren av grundserien i SSH kommer att gå direkt till SM-final. Placeringar t...

Vision 2030 - SWE3

June 17th, 2021
I samband med samgåendeprocessen som gick igenom på förbundsmötet i mars har vi startat projektet Vision 2030. Med stöd från RF-SISU kommer vi under året att arbeta fram gemensamma målsättningar och l...