Extra årsmöte 15 juni - SWE3 thumbnail

Extra årsmöte 15 juni - SWE3

By peter

Ett extra årsmöte för SWE3 hålls digitalt den 15 juni.

Då en ny valberedning inte utsågs på SWE3:s ordinarie årsmöte den 19 mars beslutade årsmötet att ett extra årsmöte skulle hållas för att utse en sådan. Detta extra årsmöte hålls digitalt den 15 juni. En fullständig kallelse till det extra årsmötet kommer inom kort.

Last updated: less than a minute